KISZERVEZÉSSEL MEGŐRZÖTT MUNKAHELYEK

A költséghatékonyabb működésre törekvő vállalatok az alaptevékenységhez szorosan nem kapcsolódó kisegítő tevékenységek működtetésével gyakran más cégeket bíznak meg. Ez a kiszervezés, vagyis outsourcing, amelynek végrehajtása, s későbbi sikeres működtetése több területen megvalósult az ISD Dunaferr Zrt.-nél is.

A kölcsönös gazdasági előny mellett a vállalatvezetés prioritásként kezelte azt a szempontot is, hogy az érintett területeken dolgozó munkavállalók számára a kiszervezés alternatívát nyújthasson a létszámleépítéssel szemben.
– Az utóbbi két évben a reorganizációs folyamat során az ISD Dunaferr Zrt.-nél több területen is megvalósult bizonyos tevékenységek kiszervezése – mondja dr. Sevcsik Mónika RMS- és HR-igazgató. – Közel három éve kezdődött meg a vállalatnál a kiszervezések előkészítése, s azóta több területen már lezárultak a folyamatok, sőt, egyes tevékenységeknél letelt a megkötött együttműködési szerződésekben vállalt egyéves továbbfoglalkoztatási időszak is. S miután a kiszervezett, de a gyár területén dolgozó kollégákra mi továbbra is dunaferresként tekintünk, megnyugtató a számunkra is, hogy az embereknek továbbra is munkát biztosítanak. A nagyobb létszámú kiszervezések közül 2014 őszén került sor a létesítményi tűzoltóság és a salakfeldolgozás kiszervezésére, idén augusztusban pedig a hideghengerműi csomagolás kiszervezése történt meg. Minden esetben csaknem egyéves előkészítő munka előzte meg a szerződéskötéseket, és a munkavállalók minden esetben úgynevezett átszállással, vagyis teljes körű munkajogi jogutódlással kerültek át az új munkáltatókhoz.

Javuló termelékenység a salakfeldolgozásban
A salakfeldolgozás kiszervezése speciális volt abból a szempontból, hogy területileg is több helyszínt foglal magába a vasműben, itt volt a legnagyobb érintett munkavállalói létszám, a legnagyobb értékű ipari berendezések, s maga a termelési folyamat is mélyen be van ágyazódva a kohászati technológiába. Két komplett üzem teljes személyzete került át a 2014 október 1.-vel a Ferromark-Halna Kft.-hez. Technológiai területek szerint a Nagyolvasztómű granulálóüzeme, az Acélmű sa­lakfeldolgozó üzeme a salaktörővel és az új robbantóművel együtt. Tellinger Ottó ügyvezető a dunaferres szakemberekkel együtt nagyon sokat dolgozott a számos egyeztetés során azért, hogy mindét fél számára előnyös, valamint a jogszabályoknak is teljes mértékben megfelelő formában valósuljon meg az átadás-átvétel.
– Úgy gondolom, hogy egy év leteltével elmondhatjuk, stabilizálódtak a folyamatok. A technológia több pontján is fejlesztettünk, a salaktörői bakdaru rekonstrukciójára 65 millió forintot fordítottunk, a többi darut is igyekszünk korszerűsíteni. Fon­tos, hogy a szociális helyiségeket is komfortosítsuk, ahol lehet, hiszen a technológiából kifolyólag több munkaterületen is elég mostoha körülmények vannak. A karbantartásokra kiemelt figyelmet fordítunk. Javult a termelékenység, az üzemidő-kihasználtság, és az eddigi termelési adatokból az látszik, hogy az idei év a salakfeldolgozás fennállása óta a legsikeresebb esztendő lesz. Ami az embereket illeti, mindenkit továbbfoglalkoztattunk, a cég létszáma kölcsönzött munkaerővel is bővült, jelenleg 133-an vagyunk. Továbbra is biztosítjuk a korábbi szociális juttatásokat. Társadalombiztosítási kifizetőhelyet létesítettünk, hogy megkönnyítsük a dolgozók számára az ügyintézést. Azt szeretnénk, ha mindenki megelégedésére folytatódna a jövőben is ez az üzleti kapcsolat.
Papp Sándorné, Marika 1991 óta volt vasműs, üzemadminisztrátorként dolgozott az Acélmű salakfeldolgozó üzemében. Azt mondja, bár fenntartásai neki is voltak az induláskor, az új munkáltatóban kellemesen csalódott.
– A munkaköröm kibővült, adminisztrátorként raktárkezelői feladatokat is kaptam, a napi termelési adatok rögzítése mellett én intézem a kollégák ügyes-bajos dolgait is. Bár letelt a foglalkoztatásunkra vállalt egyéves időszak, nem volt leépítés, és továbbra is megkapjuk azokat a juttatásokat, amiket a vasműs időszakban a KSZ biztosított számunkra, sőt, karácsonyra még külön Erzsébet-utalványt is kaptunk. A munkám változatos, az üzemben jó a légkör, meghallgatják a véleményünket. Úgy veszem észre, hogy kisebb cég lévén gyorsabban haladnak a folyamatok, gördülékenyebben megy minden.

Biztonságosan, jobb körülmények között működik a tűzoltóság

A létesítményi tűzoltóság kiszervezésekor foglalkoztató partnerként csakis olyan, a szigorú hatósági előírásoknak mindenben megfelelő gazdasági társaság jöhetett szóba, amely főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságot üzemeltet. Megfogalmazott cél volt a tevékenység gazdaságosabb működtetése, a munkavállalók számára zökkenőmentes átmenet, és természetesen az is, hogy a veszélyes ipari létesítmények biztonsági szintje ne csökkenjen. A létesítményi tűzoltóság biztosításának kötelezettje továbbra is az ISD Dunaferr, a működtetés és a fenntartás a foglalkoztató partner feladata. Az állományi létszám mintegy negyven százaléka kölcsönzött munkaerő volt, egy évig ők is megkaptak minden olyan szociális juttatást, amit a dunaferres állományból átvett dolgozóknak biztosított a cég. 2015. augusztus 1-én járt le az egyéves továbbfoglalkoztatási időszak. A területen van némi fluktuáció, évente 3-4 tűzoltó hagyja el az állományt, ők a jobb kereseti lehetőség reményében leginkább külföldi munkavállalással próbálkoznak.
A dunaújvárosi papírgyárak létesítményi tűzoltóságát is üzemeltető VÉD-SZ Kft. jól ismert cég a tűzvédelmi szakmában. A vállalkozás vezetője, Udvardi Sándor a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöki tisztét is ellátja. Az ISD Dunaferr Zrt.-vel kötött szerződés értelmében 2014. augusztus 1-től vették át a dunaferres tűzoltóság működtetését, jelenleg 37 tűzoltó és 4 fős szellemi állomány dolgozik a vasmű területén a VÉD-SZ Kft. munkavállalójaként.
– A legfőbb törekvésünk az volt, hogy a tevékenység gazdaságosabb működtetése mellett a biztonsági szintet megőrizzük, minden vonatkozó hatósági előírásnak megfeleljünk, és jobb munkakörülményeket teremtsünk az tűzoltók számára – mondja az ügyvezető. – Bár a közelmúltban letelt az általunk vállalt, egyéves továbbfoglalkoztatási időszak, az átvett kollégákat továbbra is foglalkoztatjuk, változatlan feltételek mellett. Az elmúlt egy év során folyamatosan korszerűsítettük a laktanyát, az új bútorok beszerzése mellett építészeti beruházás is történt, hiszen nem mindegy, hogy milyen körülmények között töltik el a tűzoltók a hosszú műszakot. Kiemelt figyelmet fordítunk az állomány folyamatos képzésére, fizikai és mentális állapotának fejlesztésére is. A tűzoltó technikánk korszerűsítésére kerül sor az ISD Dunaferr Zrt. finanszírozásban a köztünk érvényben lévő szerződés ütemtervének megfelelően. Ez év november közepén érkezik egy használt, de nagyon jó állapotú, modern technikai színvonalú szerkocsi, amely hatékonyabb beavatkozást tesz majd lehetővé a tűzeseteknél, műszaki mentéseknél és több, mára már elavult berendezést is kivált.
Morvai Géza szolgálatparancsnok tizennégy éve dolgozik a létesítményi tűzoltóságnál, az állomány tagjaként őt is érintették a változások.
– Nem indult túl jó hangulatban a kiszervezési folyamat, de szerencsére nem igazolódtak be a munkahelyek elvesztésétől tartó félelmeink. A munkarendünk megváltozott, 24 órás szolgálatokat teljesítünk, ebből nyolc óra a pihenőidő, majd a szolgálat után 48 óra szabadság következik. Egész napra össze vagyunk zárva, több tolerancia kell hozzá, hogy alkalmazkodjunk egymáshoz, mint akkor, amikor csak tizenkét órás volt egy műszak. Szigorúbb lett a helyismereti foglalkozások rendje, egységes tematika vonatkozik a teljes állományra, ami segít abban, hogy esetleges tűzesetnél minél hatékonyabban dolgozhassunk egy-egy területen. Ami a munkakörülményeinket illeti, összehasonlíthatatlanul jobbak lettek, az új munkáltató folyamatosan igyekszik kényelmesebbé, funkcionálisabbá tenni a laktanyát, erre a Dunaferrnél már évek óta nem volt pénz. A folyamatos képzést, tanulást is támogatják, amire szükség is van, hiszen szigorú előírások vonatkoznak arra, hogy milyen képzettségű kollégák léphetnek be az állomány bizonyos munkaköreibe.

Nagy értékű beruházások, folyamatos korszerűsítés
A Hideghengerműben a csomagolási tevékenység kiszervezésének szükségessége már évekkel ezelőtt felmerült, ezzel párhuzamosan a csomagolási technológiai területen működő berendezések megújításának szükségessége is érzékelhető volt már jó ideje. A világban működő acélipari vertikumok közül számos cég már korábban külső vállalkozásokra bízta ezt a tevékenységet. Az ISD Dunaferr Zrt. olyan partnercéget keresett, amely megbízható, jól ismert piaci szereplő, s hajlandó a szükségessé vált beruházásokat végrehajtani.
Az STS Metal­kov Hun­­gária Kft. ügyvezetője, Karol Palčik a szlovák OBAL SERVIS a.s. kötelékében a US Steel kassai acélipari kombinátjában dolgozott korábban, többek között termelési igazgatóként is több mint tíz évet, a csomagolástechnikai szakterületet nemzetközi viszonylatban is jól ismeri.
– Komoly tervekkel jöttünk ide az ISD Dunaferrhez, hiszen egy olyan terület üzemeltetését vettük át, amelynek fejlesztése már évek óta szükségletként felmerült. A kiszervezés előkészítésében, csakúgy, mint a szerződéskötési adminisztrációs folyamatban, maximális korrektséget és segítőkészséget tapasztaltam a dunaferres kollégák részéről. Több mint egy évig tartott az előkészítés, hiszen számos nemzetközi jogszabálynak, hatósági előírásnak kellett megfelelnünk számviteli, környezetvédelmi, minőségügyi szempontból egyaránt. Területileg a Hideghengermű kikészítő üzemében dolgozunk, 2015. augusztus 1-jével kezdődött meg hivatalosan az együttműködés. Negyvenhét fős munkavállalói létszámmal indultunk, ebből egyelőre 16 kollégát vettünk át saját állományba, a többi dolgozót kölcsönzött munkaerőként foglalkoztatjuk. Jelenlegi létszámunk 65 fő. Úgy gondolom, hogy a munkavállalók számára is komoly motiváció, hogy a legjobban teljesítő munkásokat véglegesítjük, az idei évben a tervek szerint négy kolléga kerül át hozzánk saját állományba. A szociális juttatásainkat a kölcsönzött munkavállalók is ugyanúgy megkapják, mint a saját kollégák, összhangban a Dunaferrnél érvényes kollektív szerződéssel.
A csomagolástechnika területén évek óta szükséges műszaki fejlesztéseket már meg is kezdtük: pneumatikus pántológépeket telepítettünk 25 mm-es pántolószalaghoz, ami jelentős költségcsökkentést eredményez. Kartonplast granulálógépet helyeztünk üzembe, melynek környezetvédelmi szempontból szintén nagy jelentősége van, különböző eszközöket, irodatechnikai berendezéseket vásároltunk. Azt vállaltuk, hogy egy éven belül mintegy nettó 130 000 euró értékben ruházunk be, ehhez képes október 31-éig, azaz három hónap alatt teljesítettük ezt a kötelezettségünket összesen 155 000 euró értékben. A következő három év során pedig további nettó 300 000 eurós összköltségű technológiai fejlesztést szeretnénk megvalósítani. Nagyon fontos számunkra a munkavédelem is, korszerűsítjük a védőeszközöket, az első lépések egyikeként például vágásbiztos kevlár kesztyűkkel és alkarvédőkkel láttuk el a dolgozókat, aminek használata megelőzi a kézsérüléssel járó munkabaleseteket.
A jövőre nézve a legfőbb tervünk a nagydarabolósor automatizálása, de számos kisebb technológiai korszerűsítésben is gondolkodunk, amelyekkel elsősorban a csomagolási tevékenység költségeit szeretnénk csökkenteni.
Kölcsönzött munkavállalóként foglalkoztatja a cég Pintér Alinkát, aki csomagoló munkakörben dolgozik. Az eredetileg nőiruha-készítő végzettségű hölgy korábban már dolgozott más dunaferres munkahelyen is, a Hideghengerműbe tavaly októberben került. Mint mondja, ő maga csak kedvező változásokat tapasztalt a csomagolási tevékenység kiszervezésével kapcsolatban.
– Rendezettebb, tisztább lett az üzemcsarnok, a modernebb gépekkel pedig számunkra is könnyebb a munkavégzés. Az is mindenképpen pozitívum, hogy mi is megkapjuk ugyanazokat a szociális juttatásokat, mint azok a kollégák, akiket már állományba is átvett az új munkáltató. A munkatársak között a mi műszakunkban is történt változás, volt, aki elkerült tőlünk és új kollégák is érkeztek. Én hosszú távra tervezek ezen a munkahelyen, és ha a jövőben lenne mód arra, hogy átkerüljek az új munkáltatóhoz és véglegesítsenek, annak természetesen nagyon örülnék.

Szilágyi Irén


A kiszervezési folyamatokat természetesen figyelemmel kísérték az érdekvédelmi szervezetek is.
– A létszámleépítéssel szemben mindenképpen alternatívát jelent a kiszervezés, azonban vannak olyan aspektusai is, amelyek nyugtalanítják az érdekvédőket – mondja Molnár László, az ISD Dunaferr Zrt. Szakszervezeti Bizottság elnöke.
– Bár tény az, hogy egy terület kivételével az összes érintett foglalkoztatónál megkapják a dolgozók a korábbi, dunaferres mértékű szociális juttatásokat, igazán megnyugtató az lenne, ha az új munkáltatóknál is megszületnének a kollektív szerződések. Ezt a szakszervezetek igyekeznek folyamatosan szorgalmazni, egyrészt a munkavállalók egzisztenciális biztonsága, másrész a vállalat működési stabilitása érdekében. Ami a lebonyolítást illeti, pozitív példa lehet minden terület – úgy a munkavállalók, mint a munkáltató – számára a hideghengerműi csomagolás kiszervezése, ahol egy nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező foglalkoztató partnert találtak az STS Metalkov cégcsoport személyében, maga a folyamat szakszerű, korrekt módon zajlott, és máris elindultak a területen a szükséges műszaki fejlesztések is.

News Most Viewed

  • Ordering
  • Title
  • Most Popular

Has no connect to show!

Has no connect to show!

Has no connect to show!

Keresés

New templates

Has no content to show!

Who's Online

Oldalainkat 40 vendég és 0 tag böngészi

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás