Évértékelő tanácskozás az integráció jegyében

Az ISD DUNAFERR Zrt. működésében új elemként került sor az Integrált Irányítási Rendszerhez (IIR) tartozó rendszerszabványok együttes, a 2017. évet értékelő úgynevezett vezetőségi átvizsgá­lására április 24-én, amelynek révén tovább erősödött az irányítási rendszerek integrációja.

Cégünknél az IIR-hez tartozik a Minőségirányítási Rendszer (ISO 9001 - MIR), a Környezetközpontú Irányítási Rendszer (ISO 14001 - KIR), az Energiairányítási Rendszer (ISO 50001 - EIR), illetve a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer (BS OHSAS 18001 - MEBIR), amelyek előírások szerinti megfelelőségét évente a Det Norske Veritas cég (DNV GL) tanúsítja.
Alapvető rendszerkövetelmény, hogy a felső vezetés tervezett időszakonként átvizsgálja a cég irányítási rendszereinek működését, mellyel biztosítja azok folyamatos alkalmasságát, megfelelőségét, fejlesztését és eredményességét, valamint összhangját a vállalat működési irányvonalával. Az átvizsgálás során meg kell határozni, hogy szükség van-e valamilyen változtatásra az eljárásokban és az alkalmazott módszerekben annak érdekében, hogy a szervezetek és szakterületek eleget tegyenek a rájuk vonatkozó követelményeknek. A felmerült problémákra, a hiányosságok megszüntetésére vagy a hibák kijavítására intézkedéseket kell hozni, melyek végrehajtását nyomon kell követni, illetve azok hatékonyságáról meg kell győződni.

A vezetőségi tanácskozáson mind a négy működtetett menedzsment rendszer (MIR-KIR-MEBIR-EIR) folyamatai, tevékenységei és eljárásai górcső alá kerültek. A tanácskozást dr. Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató, a vezetőség IIR-képviselője nyitotta meg igazgatók, gyárvezetők, termelésvezetők, főosztályvezetők és további meghívott szakemberek jelenlétében.
Az Integrált Irányítási Rendszer működéséről, az elért eredményekről, a tervezett fejlesztésekről Szecs Csaba szabályozási és belső audit osztályvezető tájékoztatta a jelenlévőket. Az értékelés kiterjedt többek között a szervezet- és rendszerfejlesztési főosztály által végzett „belső”, és a DNV GL mint tanúsító szervezet által végrehajtott „külső” auditok eredményeire, tapasztalataira. Ismertetésre kerültek a dokumentációs rendszer egyszerűsítését, rugalmasabb működését, illetve az átláthatóságát célzó intézkedések. Az értékelés kiterjedt a beszállítói reklamációkra, a vevői minősítések paramétereire. Kiemelt feladatként fogalmazódott meg a cégvezető által 2018. január 12-én jóváhagyott 2018. évi irányítás rendszerfejlesztési program, amely az ISO 9001:2015 szabvány új, alapvető követelményeinek teljesítésén túl, annak olyan mérvű megerősítését, fejlesztését célozza, ami lehetővé teszi az ISD DUNAFERR Zrt. Integrált Irányítási Rendszerével szembeni magasabb követelményeknek (pl. járműipari vevőknek) való megfelelést, illetve a későbbiekben akár biztos alapot adhat a járműipari szabvány és egyéb speciális szabványok bevezetésének. Ezek alapján fontos feladat a kockázatkezelés, a folyamatszemlélet, valamint a változástervezés és -kezelés kiterjesztése, erősítése, a szervezeti ismeretek, a kompetenciák és vevői elégedettség mérése, javítása, továbbá a már említett dokumentációs rendszer és kapcsolódó rendszerelemek fejlesztése.
A minőségügyi adatokat Éberhardt Zoltán minőségügyi főosztályvezető értékelte. Technológiai fázisonként beszámolt a 2017. évi termelési, és az elsődleges és végleges leminősülési adatok, a vevői reklamációk, a belső selejtek, illetve a minőségcélok alakulása mellett a 2018. évi I. negyedéves tényadatokról is. Részletesen elemezte a vezető hibaokok minőségi kockázatait és költséghatásait. Elmondta, hogy a szakterületek mindegyike folyamatosan a minőség javításán, illetve a termékek és a technológiák fejlesztésén tevékenykedik. Ezt példázzák az elindított, illetve megvalósított kísérleti és minőségjavító programok. Több termékcsoport (pl. melegen hengerelt, illetve melegen hengerelt, pácolt termékek, profilok, horganyzott trapézlemezek, stb.) több felhasználási területen (pl. vasúti hídszerkezetek, kazánok és nyomástartó edények, építőipari felhasználású termékek, hajólemezek, stb.) különböző terméktanúsítványokkal rendelkezik, melyek gyártási és minőségi megfelelőségét folyamatosan igazolni kell a vevők felé.

A felmerült minőségügyi problémák kiküszöbölésére az IIR Vezetőségi Tanácskozásán határozatokat fogalmaztak meg a megvalósításért felelősök és a határidők megjelölésével.
A MEBIR 2017. évi, illetve a 2018. év I. negyedévi eredményeiről Móróné dr. Zupkó Tímea munka- és egészségvédelmi főosztályvezető számolt be. Elemezte a tavalyi év munkavédelmi számszerű és nem számszerűsített célok teljesülését, a tűzeseti statisztikákat, a munkakörnyezeti mérési adatokat, illetve a MEBIR jogszabályi megfelelését. Tájékoztatta a jelenlévőket az MvTT (munka- és tűzvédelmi tanácskozás) által elfogadott 2018. évi MEBIR-célokról, illetve az idei évre tervezett fejlesztésekről.
A környezet védelme érdekében tett 2017. évi célok teljesülését és a meghozott intézkedéseket Meskál László környezetvédelmi főosztályvezető elemezte. Kitért többek között az egységes környezethasználati engedélyek megtartásához kapcsolódó feladatokra, taglalta a levegőtisztaság-védelem adatait gyártóegységenként, az üvegházhatású gáz- (CO2) kibocsátás értékeit és a hulladékgazdálkodással kapcsolatos új hatósági előírásokat. Tájékoztatta a jelenlévőket a felszíni és felszín alatti vizek védelmében tett intézkedésekről, a 2017-ben elvégzett hatósági ellenőrzésekről, a teljesült, illetve folyamatban lévő és 2018-ra áthúzódó környezetvédelmi programokról.
Az energiairányítási rendszer működéséről Mészáros István, a szabályozási és belső audit osztály szakértője tartott beszámolót. Elemezte az energiaköltségek megoszlását, a kitűzött energiacélok és
-előirányzatok teljesülését, illetve az energiateljesítményének alakulását. Beszámolt az energiairányítási rendszerrel kapcsolatos jogi megfelelőség teljesítése érdekében elvégzett tevékenységekről és a 2018. évi tervezett feladatokról. Tájékoztatta a jelenlévőket a 2017. évi belső és külső auditok eredményeiről és az audit-eltérések kikü­szöböléséről, illetve a megvalósított és tervezett energetikai fejlesztésekről.
Végezetül az IIR vezetőségi tanácskozás résztvevői elfogadták a 2018. évre vonatkozó, az Integrált Irányítási Rendszer elemeihez tartozó célokat, illetve a gyártóművek technológiáihoz kapcsolt termelési tervszámait és minőségi mutatóit.
A 2015-től kezdődően kiadásra kerülő ISO nemzetközi rendszerszabványok egységes elvi felépítése és azonos alapokon nyugvó gondolatmenete a továbbiakban egyre inkább támogatja, hogy a szakterületek aktív bevonásával az ISD DUNAFERR Zrt. által tanúsított menedzsment irányítási rendszerek működésének vizsgálata (vezetőségi átvizsgálása) egy időben történjen –, ezzel kiváltva a külön-külön tartott tanácskozásokat. Így a felső vezetésnek nagyobb lehetősége nyílik a működési hibák összetett vizsgálatára és kiküszöbölésére, a folyamatszemléletű gondolkodás alkalmazására, a rendszerszemlélet- illetve a kockázatalapú megközelítés érvényesítésére.
A következő komplex átvizsgálásra 2018 őszén kerül sor.

Dér Tünde

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás