Az alapítvány bemutatása

 Az alapítványt az ISD DUNAFERR Zrt. jogelődje alapította, a Fejér Megyei Bíróság 186. nyilvántartási szám alatt 1992. január 24-én vette nyilvántartásba. Az alapítvány jogutódja a megszűnt „Borbála” Alapítványnak is. Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium, melynek elnöke önálló képviseleti joggal rendelkezik. A kuratórium létszáma 3 fő.

Az alapítvány működését az 1997.évi CLIV. törvény; a 2011.évi CLXXXIX törvény (Ectv.), a 2011. évi CCXI törvény és a 2013.V. törvény (Ptk.) rendelkezései szabályozzák.


Az alapítvány célja
A” Bonita” Közhasznú Alapítvány célja:
– az ISD DUNAFERR Zrt.-vel és tagvállalataival munkaviszonyban álló aktív, és a társaságoktól nyugdíjba vonult hátrányos helyzetű munkavállalóinak számára anyagi támogatás nyújtása,
– a nyugdíjasok kirándulásának támogatása kulturális és egészség­megőrzési céljaik megvalósítása érdekében,
– az ISD DUNAFERR Zrt. olyan munkavállalóinak, ill. hozzátartozóinak támogatása, akik 2004. január 1-jét követően munkabaleset, vagy foglalkozási megbetegedés miatt elhunytak, vagy munkaképességük legalább 67%-ban csökkent.


Az alapítvány működése
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet a 2017. évben sem folytatott, ezért vállalkozási bevételei nem keletkeztek és ehhez kapcsolódó költségei sem merültek fel.
Az alapítvány bevételei
A „Bonita” Közhasznú Alapítvány az alapító ISD DUNAFERR Zrt.-től és leányvállalataitól a tárgyévben támogatást nem kapott. Az alapítvány mint kedvezményezett részére a 2016. évi személyi jövedelemadó 1%-okból 28.439 Ft felajánlás érkezett.


Az alapítvány kiadásai
Az alapítványnak alkalmazottja nem volt, a kuratórium tagjai és elnöke díjazás nélkül, társadalmi munkában végezték tevékenységüket. A kiadások között a támogatásra fordított kifizetések, a pénzkezeléssel kapcsolatos bank- és postaköltségek, könyvelési díj, szoftverfrissítés díja merültek fel. 2017. évben a céltámogatás hiányában kirándulásszervezés nem történt. A könyvelés díja 480.000 Ft, szoftverfrissítés díja 13.970 Ft.

Az alapítvány kuratóriuma tíz alkalommal tartott ülést, amelyen a két ülés közötti időszakban beérkezett kérelmeket elbírálta, s döntött a támogatottak személyéről és a támogatások összegéről.

2017. évben az alapítványhoz nem érkezett kérelem a foglalkozási betegségből eredő egészségkárosodást szenvedett, illetve munkabalesetben elhunyt munkavállaló vagy hozzátartozója részéről.


Aktív munkavállalók és nyugdíjasok támogatása
Az év folyamán a szociális helyzet alapján összesen 155 fő kérelmét (egy személy esetében maximum három alkalommal) támogatta a kuratórium, amelyre 10.055.000 Ft támogatás odaítéléséről döntött. Az év során elutasított 19 kérelmet. A támogatások postai úton történő továbbítása miatt 189.205 Ft postaköltség, valamint a bankszámláról történő átutalásokhoz, pénzfelvételhez kapcsolódóan 121.322 Ft bankköltség merült fel.


Az alapítvány pénzgazdálkodása
Az alapítvány vagyonát pénzeszközök képezik. A K&H Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlán elhelyezett és kamatozó összeg biztosította a támogatási költségek kifizetését. Hitel, kölcsönfelvétel, illetve -nyújtás nem történt.

A pénzügyi műveletek eredményeként az év során 46.766 Ft kamatbevétel keletkezett. Aktív időbeli elhatárolásként került lekönyvelésre 44.000 Ft jogtalanul igénybe vett, 2018 januárjában visszautalt segélykövetelés.

Az év vesztesége 10.784.292 Ft, az összes záró vagyon 19.677.346 Ft.

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás