120 ezer forint többletjuttatásban részesülhetnek az ISD Dunaferr Zrt., az ISD Kokszoló Kft. és az ISD Power Kft. dolgozói a munkáltató által kiírt bónuszprogramnak köszönhetően. A munkáltatói intézkedés a 2017. évi hatékonyabb és intenzívebb munkával elérhető termelési és minőségi, továbbá munkavédelmi eredmények javításával kapcsolatos feltételeket tartalmazza. 

A részletekről dr. Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató adott tájékoztatást.

– A bónusz a munkáltatónál ténylegesen jelentkező eredményből a munkavállalóknak juttatott egyfajta részesedést jelent. Fontosnak tartottuk, hogy a program az általános célkitűzések mellett személyes motivációt, húzóerőt is jelentsen a munkavállalóknak és reális, áttekinthető mérőszámokra épüljön.
Az általános kiírás vizsgált időszaka 2017. május 1-től 2017. december 31-ig tart. Tájékoztatásul közlöm, hogy már a májusi hónapban mind a termelési, mind a minőségi mutatók teljesültek. A júniusi félhavi teljesítésünk is időarányosan megfelel az elvárásoknak.
Tehát az elmúlt másfél hónap alatt már megmutatkozó hatékonyságnövekedés jó alapja a bónuszkiírásban rögzített mutatók teljesíthetőségének, és mutatja a bónusz összegének reális elérhetőségét. Egyszerűen úgy is fogalmazhatunk, ha úgy dolgozunk a 2017. év során végig, mint ahogy azt az előző másfél hónap alatt tettük, akkor teljesülnek az általános feltételek, és a munkavédelmi szabályok betartásával, a munkában töltött idő hatékony kihasználásával, vagyis az egyéni feltételek egyidejű teljesítésével a bónusz megszerezhető.
A munkáltatói intézkedés eredményeképpen, a feltételek vizsgálatát követően, már 2017 decemberében 50 százalék előleget fizet a munkáltató, a teljes kiértékelést követően pedig legkésőbb 2018. február 20-ig elszámolja és kifizeti a fennmaradó részt a munkavállalóknak.
A bónusz a munkáltató döntésével került kiírásra és nem érinti a DTKSZ szabályait. A bónuszrendszer kidolgozása egyes szakterületek közreműködésével valósult meg, így a HR-szervezettel a Termelésirányítási Igazgatóság, a Minőségügyi Főosztály és a Biztonsági Igazgatóság működött együtt.

A kiírt programról az egyes szak­területek vezetőitől kértünk véleményt.

Hajnal Attila termelésirányítási igazgatóhelyettes:
– Fontos elvárás és előrelépés a munkáltatói intézkedés megalkotásánál, hogy többletteljesítményre, és ezen keresztül többleteredmény elérésére sarkalljon, valamint, hogy egyszerű, áttekinthető és teljesíthető legyen! Törekvés volt, hogy kevés, ugyanakkor integrált mutatószám szerepeljen benne, ezzel a vállalat minden területe, szervezete érintetté váljon ezek teljesítésében. A termelési mutatószámok közül a saját acéltermelés volumene került kiírásra, mert ez adja a Meleghengermű és a továbbfeldolgozó egységek termelésének alapanyagbázisát, és meghatározza a vállalat saját acélból előállított készárutermelését.
Az intézkedésben mennyiségi mutatószámokként a 2017. évi tervben előírt éves 1 609 900 tonna acél naptári hónapokra bontott mennyiségei kerültek elfogadásra. A május hónapban elért, tervet meghaladó acéltermelés jó alapot és kezdetet jelent a havi feladatkiírások és az éves acéltermelési terv teljesítésére.

Éberhardt Zoltán minőségügyi fő­osztályvezető:
– Nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan ösztönzési rendszer került kialakításra, amelyben a minőségi szempontok is érvényesülnek! Vevőkörünk megtartásának, bővítésének alapfeltétele a jó minőségű termékek gyártása, kiszállítása. Ennek biztosítása érdekében minden munkavállaló elkötelezett hozzáállására van szükség. Minden munkavállaló kivétel nélkül a saját munkája megfelelő elvégzésével járul hozzá e cél eléréséhez. A célként meghatározott 290 Ft/t fajlagos reklamációs költség elérése reális célkitűzés. Jelenleg, az idei év I-V. hónapját értékelve a fajlagos reklamációs költség 229,6 Ft/t, és továbbra is mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hosszabb távon is tartható legyen a célként meghatározott maximum 290 Ft/t érték.

Móróné dr. Zupkó Tímea munka- és egészségvédelmi főosztályvezető:
– A bónuszrendszer harmadik „lába” a termelés és a minőség mellett a munkabiztonság. Ha minden munkavállaló megfelelően végzi a munkáját, s ezáltal a termelési terv a megfelelő minőségben teljesül, akkor nem kell semmi mást tennie a munkavállalónak, csak oda figyelni a saját munkaterületén, hogy saját hibájából ne érje munkabaleset, és járuljon hozzá az eredményeinkhez azzal, hogy a fél év során, saját jogon nem hiányzik többet betegség miatt, mint hat munkanap vagy 48 munkaóra.
A munkavállalónként 120 ezer forint többletjuttatás megszerzésének feltételeiről rendelkező munkáltatói intézkedés 2017. június 14-én került kiírásra a zrt. dolgozói részére, melyhez hasonló feltételekkel csatlakozik az ISD Kokszoló Kft. és az ISD Power Kft. is.
A munkáltatói intézkedés teljes szövegét minden dolgozó megkapja, valamint megtekinthető lesz az intraneten és a Dunaferr Magazin honlapján is.

Sz. Gy.

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás