Kiemelt hírek

Kölcsönösen előnyös együttműködés a tűzvédelem terén

A Dunaferr Létesítményi Tűzoltóság két esztendővel ezelőtt került át a VÉD-SZ Védelmi és Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szervezetébe. Az évforduló alkalmából közvetlen hangulatú ünnepséget tartottak, amelyen a vállalatvezetés és az ISD Kokszoló Kft. mellett a szakmai társszervezetek és hatóságok is képviseltették magukat.

Jó kezekben az emelőgép-karbantartás

Hosszas előkészítés után idén márciusban született meg a döntés az emelőgép-karbantartó tevékenység konkrét külső vállalatnak történő átadásáról, illetve a hozzá kapcsolódó munkaköröket ellátó mintegy 150 munkavállaló kiszervezéséről.

Ünnepség zárta a beruházási folyamatot

Egy több évvel ezelőtt megtervezett, elkezdett, majd az acélipari világválság miatt félbeszakadt, aztán ismét elindított, kapacitásnövelő és minőségjavító modernizációs folyamat újabb szakaszának sikeres lezárását ünnepelték meg a vállalatnál szeptember 30-án.

FINISBE FORDULTAK A PROJEKTEK

Gondos előkészületek után, augusztus 16-án elcsendesedtek a Meleghengermű gépei, és elkezdődtek a régen várt műszaki fejlesztésekhez kapcsolódó kivitelezési munkák.

SAJÁT ERŐBŐL, SOKSZOR „FURFANGGAL”
A nyári, kora őszi időszak többnyire a nagyjavítások ideje a Dunaferr egységeinél, amelynek most a Meleghengerműben zajló beruházási munkálatok által generált termelés-megszakítás is külön aktualitást adhat. A gyártóműveknél arra kerestünk választ, hogy milyen karbantartási, nagyjavítási elképzelésekkel vágtak neki az idei évnek, és miként alakult a tervek időarányos megvalósítása.

Lontai Attila gyárvezető, Meleghengermű:
– Az idei nagyjavítás körébe eső munkák zömét a folyamatban lévő beruházás időszakára terveztük, ugyanis emiatt egyfolytában 35 napig áll a gyár, így olyan munkákat is el tudunk végezni, amelyekre rövidebb állásidő nem adna lehetőséget.
A három kemencéből nem mindegyiknél esedékes a nagyjavítás, de a kedvező körülmények miatt felújítjuk mind a hármat. A léptetőgerendás kemence a 2012-es indulás óta még nem volt felújítva, a másik két kemencét egyébként is évente rendbe kell tenni. A 2-esnél most falazatjavítást, füstcsatorna- tisztítást, illetve a korvisit hőkiegyenlítő zóna cseréjét végeztük. Ellenőriztük a rekuperátor állapotát is, megállapítottuk, hogy 2 éven belül valószínűleg cserélni kell. Az 1-es kemence régebben áll, ennek a felújítása folyamatosan történik a vállalat felújítási kapacitásának függvényében. A rekonstrukció feltehetőleg áthúzódik október elejéig, de a maradék két kemence elegendő lesz az újrainduláshoz.
A többi munka a sima nagyjavításnak megfelelő tevékenység, a nyújtónál pörgő hajtóműcserével kiegészítve. A hengerállványok állapotának javításához szükséges felhegesztési, megmunkálási feladatokat elvégeztük, a görgősoron a szükséges görgőcserék megtörténtek. A coil-box esetében a teljes szétszerelést és összeszerelést, a perselyezést, és a görgők felújítását a Gyártóegység bevonásával oldottuk meg. Az IMS szelvénymérőnél a szokásos, évenkénti javítás, hitelesítés történt, a csévélőnél a szokásos TMK-munkák zajlottak, az elszállító rendszernél a kopott elemek cseréje.
A nagyjavítás befejezése szorosan összefügg a beruházással, vagyis szeptember 14-én minden berendezésnek működnie kell, hogy a beruházással érintett berendezések is időben indulhassanak.
A munkálatok fő részét saját erővel végezzük, de természetesen a különleges feladatokra a Gyártóegységet, illetve speciális esetekben külső vállalkozókat is igénybe veszünk.

Lukácsi István gyárvezető-helyettes, termelésvezető, Acélmű:
– Az idei évre mindkét folyamatos öntőgép nagyjavítását terveztük, és az ezzel kapcsolatos feladatokat február 27-étől március 18-áig, illetve május 30-ától június 17-éig végre is hajtottuk. A munkálatokat zömmel dunaferres erőforrással oldottuk meg, tudatosan törekedve a külső vállalkozások lehető legkisebb arányú igénybevételére. Így a korábban 8-10 napos intervallumot kitevő nagyjavítások némileg hosszabb időt vettek igénybe. A feladatok megoldásában az Acélmű dolgozóin kívül elsősorban a Gyártóegység szakemberei vettek részt.
A tervezett ellenőrzési és javítási munkák végrehajtása során elvégeztük a részegységek bevizsgálását, illetve a nagyjavításkor szokásos feladatokat, vagyis egyes berendezések szétszerelését, a szükséges alkatrészcseréket, és a részletes állapotfelmérést annak érdekében, hogy a következő nagyjavítás munkálatait tervezni lehessen. Megtörtént a teljes körű varratvizsgálat a fordító állványon, bevizsgáltuk a fordító hajtóművét, geodéziai mérésekkel ellenőriztük a FAM-acélszerkezet geometriáját, bevizsgáltuk az acélszerkezet gerendáit, ezenkívül villamos részegységek bevizsgálását, ellenőrzését hajtottuk végre, és a szükséges esetekben javításokat, cseréket végeztünk. A gépészeti munkák közül említést érdemel az 1-es buktatókeret cseréje, az 1-es öntőgép közbensőüst-kocsipálya tartógerendáinak cseréje, és a 2-es FAM hűtőzóna falának cseréje. A munkák elvégzésével mindkét öntőgépen biztosítottuk a megfelelő működést a következő nagyjavításig.
Szakembereink két éve tartó fejlesztési munkájának eredményeként a festőgép bizonytalanul és kockázatosan működő, elavult vezérlését sikerült saját tervezésű és kivitelezésű vezérlőegység beépítésével kiváltani, biztosítva ezzel a berendezés hosszabb távon is megbízható működését.
Zombori Zoltán József üzemviteli és karbantartás vezető, Hideghengermű:
– Az idei évben április-május hónapban végeztük a tavaszi nagyjavítást. Az ilyenkor szokásos munkálatok kerültek sorra a regenerálóban, az 1700-as irányváltó hengerállványon és a nagydarabolón. Ezek a feladatok a karbantartási rendszerünk pillérein alapulnak, vagyis a folyamatos diagnosztikai bevizsgálás eredményei, a technológiai kezelőszemélyzet igényei és a gyengepont-elemzés alakítják ki a nagyjavítási tervet. Ezeket a munkákat az előző technológiai fázis, a Meleghengermű működése mellett is el tudtuk végezni, ám a második, őszi nagyjavítás munkálatainak mindenképpen kapcsolódni­uk kell a Meleghengermű leállásához. Ennek keretében zajlik az 1700-as dresszírozó hengerállvány javítása, utána a pácoló- és a regeneráló sort vesszük munkába, majd ezek végeztével a Georg-hasítósor rekonstrukciója következik. A munkálatok terve a tavaszi nagyjavítással összefüggésben említett tervkialakítási metódust követi, ugyanazokra a pillérekre támaszkodva, azzal a különbséggel, hogy tavasszal önerőből tudtuk elvégezni a nagyjavítást, míg az őszi nagyjavítás feladatai külső szakemberek bevonását is szükségessé teszik. A műszaki tartalom egymáshoz hasonló, általános nagyjavítást végzünk különösebb beruházási tevékenység nélkül.
Decemberre tervezünk még egy ötnapos nagyjavítást az 1760-as hengerállványon, a korábbi évektől eltérően a technológia kérésére ezúttal önálló, különválasztott tevékenységként.
Az elvégzett és tervbe vett javítások a következő évre biztonságos működést jelentenek, de ettől függetlenül a havi, szinten tartó karbantartások sem hanyagolódnak el, sőt, a pácoló vegyi részén heti ütemezéssel végezzük a szükséges kisjavításokat.

Bucsi Tamás gyárvezető, Fém­be­vonómű:
– Az éves ütemtervnek megfelelően, kéthetes ciklusokat figyelembe véve zajlik nálunk a karbantartás. Jellemzően szerdai napokon tartunk TMK-napot. Nagyjavítást évente egyszer végzünk, ez idén februárban történt meg a kereskedelmi és technológiai aspektusokat messzemenően figyelembe véve. A kemencét ezúttal nem kellett lehűteni, és a háromévente esedékes horganyzókád-csere sem volt most aktuális, de egyébként jellemzően a gépészeti berendezésekre fókuszálva, a horganyzósor szinte minden elemét érintően zajlottak a javítási-, felújítási munkák.
Az éves nagyjavítási munkálatokban a Fémbevonómű technológiai kezelő személyzete kezdettől fogva részt vesz. A speciális szakterületeken elsősorban a Gyártóegység, kisebb részben pedig külső vállalkozások szakemberei nyújtanak segítséget.
Fejlesztésre idén nem volt lehetőség, de a jövőre vonatkozóan több projekt megvalósításán is dolgozunk.
Ezek egyike a felületi passziválás rendszerének átalakítása az uniós jogi szabályozásnak megfelelően. Az erre vonatkozó tervek már elkészültek, most kezdődik a kivitelező kiválasztásának folyamata. Az átalakítást a jövő tavasszal esedékes nagyjavításkor kívánjuk megvalósítani.
Ugyancsak tervezzük a horganyréteg-vastagságmérő berendezés cseréjét, illetve a hőkezelő kemence 1-es zónájának tüzeléstechnikai felújítását. A horganyréteg-vastagságmérő esetében beérkeztek a műszaki ajánlatok, a következő ütemben megtörténik a vállalkozó kiválasztása, majd a vállalat anyagi helyzetének függvényében a szerződések megkötése.
Danicska Sándor gyárvezető, Szállítómű:
– Az eddigiekben sikerült valamennyi tervezett karbantartási és javítási feladatunkat ellátni, csökkenő létszám mellett. A gyártóművektől eltérően a Szállítóműnél nincs leállás, a mű folyamatos karbantartást végez. A gépeink nagyobb karbantartási-, javítási munkáit felváltva, egyenként oldjuk meg, ezalatt a többi gépünk folyamatosan dolgozik. Viszont a többi műben zajló nagyjavítási munkálatokat támogatjuk eszközökkel, és biztosítjuk a folyamatos anyagáramlást, a technológiai szállításokat.
Fő célunk az eszközeink üzembiztonsága, a csökkenő külső beruházásokat igyekszünk a meglévő eszközökkel és leleményességgel ellensúlyozni, így tudjuk biztosítani a más műveknél zajló nagyjavítások és a technológiai folyamatok zavartalan működtetését.
Jelenleg a „Karesz” nevezetű Valmet portáltargoncánk felújítása zajlik, főleg az elektromos vezérlési technika szorul rekonstrukcióra, de emiatt át kell építeni a 38 éves rendszert. A befejezés novemberre várható. A többi esetében a szintentartás a jelszó.
Érdemes megemlíteni még a műholdas nyomkövető rendszerünk kiépítésének befejezését, a III. ütembe tartozó járművekbe is bekerültek a jeladók. Az elemzések folyamatosan zajlanak, a tapasztalatok szerint az eddigiekben jól működik a rendszer.

Kozma Gyula gyárvezető, Le­mezalakítómű:
– Minden hónapban egy 8 órás műszakot szánunk karbantartásra, ezenkívül évente kétszer, augusztusban és decem­berben 5-5 napos leállással látjuk el a nagyjavítási munkálatokat. Az idei első leállás alkalmával a tervezett munkákat eredményesen elvégeztük, a gyakorlatnak megfelelően elsősorban saját erőkre támaszkodva. Mint minden ilyen alkalommal, átvizsgáltuk a hasító- és gyártósorokat, a szükséges alkatrészcserék, javítások megtörténtek. A sűrített levegős rendszerünk az ISD Power-től független, vagyis magunk állítjuk elő és szállítjuk a sűrített levegőt. Ebből következően a levegőtároló tartályok biztonsági vizsgálata, a működetéshez szükséges hatósági engedélyek beszerzése is bennünket terhel. Ez a munka most vált aktuálissá, így az augusztusi leállás során megtörtént a tartályok rendbetétele, illetve hatósági vizsgáztatása, amelynek köszönhetően újabb
5 évig működhet a rendszer.
Szokás szerint most is átvizsgáltuk a berendezéseink működés szempontjából fontos pontjait, és a szükséges javításokat elvégeztük. Nagyobb rekonstrukciós munkát, beruházást, kiemelt feladatot most nem ütemeztünk.
A jövőbeni fejlesztéseket érintően komoly feladatnak számít a piac és a termékszabványok által igényelt roncsolásmentes varratvizsgálat megvalósítása. Ez a fejlesztés előkészítő fázisban van, folyamatban van a beszállító kiválasztása. Ha az engedélyt megkapjuk rá, jövőre megvalósulhat a beruházás.
G. L.

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás