Az üzembiztonságot szolgálja a hőkamera - A villamos kábel- és vezetékhálózatok üzembiztonsági ellenőrzésének rendjéről még 2011 júniusában született vezérigazgatói rendelkezés. Ennek életre hívását egy konkrét káresemény tette szükségessé.

 

A rendelkezés a villamos berendezések üzembiztonsági ellenőrzését, a kábeltüzek és üzemzavarok megelőzését, feltárását és ezek elhárítását is szabályozza.
Az ellenőrzési tevékenységet 2015. október 1-től az ISD Power Kft. végzi. A feladat sajátosságairól, céljairól Ti­ringer Mihály diagnosztikust kérdeztük.
– Mit jelent a termovízió fogalma?
– A termovízió a felület közvetlen érintése nélkül a vizsgált tárgy kisugárzását méri, nem a hőmérsékletét. A mérésekhez használt speciális kamera a tárgyaknak ezt a sugárzását alakítja át hőmérsékletté, és teszi láthatóvá az emberi szem számára.
– Milyen rendellenességeket lehet felismerni ezekkel a vizsgálatokkal?
– A hőfelvételek készítése, a termográfia egy nagyon sokoldalú mérési eljárás. Találunk hőkamerás méréseket és felügyeleti megoldásokat az ipar teljes területén, a környezetvédelemben, a mezőgazdaságban, az építészetben, a gyógyászattól a honvédségig, illetve a rendőrségnél és a tűzoltóságnál is.
Példaként említhetők a kohászati ellenőrzések, a villamos forgógépek és berendezések karbantartás-szempontú állapotfelmérése, a villamos kábelek és villamos hálózatok ellenőrzése, az épületek, csővezetékek, hőtermelő- és hűtőberendezések hőszigetelésének vizsgálata, gyártás közbeni minőségellenőrzés, folyamatellenőrzés (pl. technológiafelügyelet), fejlesztési feladatok (pl. a teljesítmény-elektronikában), biológiai és kémiai folyamatok, valamint orvostani mérések és kísérletek.
– Miért jobb ez a vizsgálat, mint más módszer?
– A villamos termovíziós ellenőrzés ideális a nem üzemszerű események megelőzéséhez, mert azonnal látható és értékelhető a hibahely. A technológia és az üzemvitel zavarása nélkül, biztonságosan elvégezhetők az ellenőrzések. Jól mérhető a berendezés termikus rendellenességeinek javítási hatásossága is. A villamos termovíziós diagnosztika számos egyéb, esetenként más módszerrel ki nem mutatható hiba felderítésére is alkalmas. Alapos szakismereti és gyakorlati tapasztalatok, valamint az üzemviteli vonatkozások ismerete, az ellenőrzött berendezések lényegi működési jellemzőire, üzemviteli lehetőségeire és korlátjaira vonatkozó ismeretek birtokában jó esély van a korrekt termovíziós diagnosztikára.
– Hogyan, milyen eszközökkel zajlik a villamos termovíziós ellenőrzés?
– Az ISD Dunaferr Zrt. területén történő kisfeszültségű villamos kábel- és vezetékhálózatok üzembiztonsági ellenőrzése az üzemelő villamos berendezések és az üzemelő technológia környezetében, illetve ezek közvetlen közelében történik, folyamatosan változó helyszíneken. Fentiekből világosan kiderül, hogy a terület nagysága és ezen berendezések száma nem elhanyagolható tényező. A számos berendezés a társaság területén szétszórtan lelhető fel, ez a területek egyedi ismeretét is igényli. A kisfeszültségű villamos kábel- és vezetékhálózatok üzembiztonsági ellenőrzéséhez nemcsak eszközök, hanem információk is kellenek. A kisfeszültségű villamos termovíziós ellenőrzések időpontjai tervezettek. Az aktuálisan kiadott állásidő-programok szerint, a művekkel egyeztetve, havi vagy negyedéves ciklusban előre elvégzem a villamos termovíziós munka tervezését és ütemezését. Az ellenőrzések elvégzése után jegyzőkönyvet készítek, amelyet megküldök az illetékes vezetőknek. A mérések során nyert adatok és az ezekből összeállított jegyzőkönyvek mára már jelentős információmennyiséget jelentenek.
Ami a legfontosabb eszközöket illeti: a hőkamera, a villamos terhelésméréshez műszerek (pl. lakatfogó), az adatok feldolgozásához megfelelő kapacitású számítógép és szoftverek, s természetesen a területre előírt egyéni védőfelszerelés.
– A súlyosabb problémák megelőzésével milyen költségmegtakarítás érhető el?
– A közvetlen és a közvetett károk bekövetkeztének megelőzésével a termelési selejt, a javítás és karbantartás anyagi és személyi költségeinek minimalizálása, valamint a technológiai berendezések állagának megóvása, és nem utolsósorban az energiaveszteségek csökkentése a cél. A művek a kisfeszültségű villamos termovíziós diagnosztikával készült jegyzőkönyvek alapján is végzik 2011 óta a villamos karbantartást. 2012-től a villamos melegedés jellegű káresemények és üzemzavarok már nem számottevőek. A műveknél feltárt, villamos melegedésből adódó hibák aránya átlagosan jelentős mértékben csökkent 2011-hez képest. A súlyosabb problémáknál már a helyszínről, haladéktalanul tájékoztatom a terület felelősét. Úgy gondolom, hogy a fent említettekből szembetűnik a megelőzés fontossága.

Az infravörös sugárzás (fizikai meggondolásból helyesebben az infravörös tartományú elektromágneses hullámok) felfedezése után az első időkben főként katonai jelentőségű képalkotó rendszereket valósítottak meg. Így például a katonai infravörös felderítés (Forward Looking Infrared, FLIR) lett a döntő hajtóerő az infravörös termográfiai fejlesztésben. Az USA 1939-ben megkezdte a „sniper scopes” vagy „snooper scope” elnevezésű infravörös célkeresők fejlesztését, és ez elindította a ma is zajló technológiai innovációs folyamatot.

Szirmai György

Keresés

 Dunaferr Magazin

Kapcsolat

  • 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3
  • Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • 06 25 584 000

Időjárás